Ээҗ, мини ээҗ

Ээҗ, мини ээҗ,
Эңкрнь танас угал.
Элдү цаһан седкләрн
Эргндән туслдг биләт.

Тана өгсн сурһмҗ
Тоонрҗ зүркндм үлдв.
Зургитн үзәд санхла,
Заядар нульмсн асхрна.

Халун зүркнәнтн заль
Хаалһдм герл өглә.
Хама йовдг болвчн
Хальмг келән мартхшв.

Цернә Арлтан,
Ик Царңга 1-ч тойгта дундын школын
4 «б» классин сурһульч

Оставить комментарий