Йорял

Цаһан Сар

Цаһан Сар ирнә,
Цасн экләд хәәлнә.
Цоонгас зурмн һарна,
Цуг йиртмҗ әмдрнә. Прочитать остальную часть записи »

Үртә садтаһан

Үртә садтаһан
Үвләс сәәнәр һарч,
Цуһар амулң-менд
Цаһан Саран тосч,
Элвг җирһлин хормад
Элгн-садарн багттн!