Үвл

Һолыг мөсн бүрнә,
Һазриг цасн бүркнә,
Цанан белдсн бичкдүд
Цасн уулас дошна.

Манҗ, Санҗ үүрәрн
Мөсн деер наадна,
Хамраснь һарсн ур
Халхинь кеерүлҗ цаңтна.

Туулин баатр мет
Тенд түргн өснә,
Киитнд цогцнь тахшад
Күчн, чидлән агсна.

Һолыг мөсн бүрнә,
Һазриг цасн бүркнә,
Манҗ, Санҗ үүрәрн
Мана зүрк байрлулна.

Балакан Алексей

Хальмг Танһч (Калмыкия)

Оставить комментарий