Записи с меткой «Стихи на калмыцком языке»

Мини ноха болн мис

Нанд ноха бәәнә,
Йир сәәхн заңта.
Нохан нерн Найда,
Эн шикрт дурта.

Прочитать остальную часть записи »

Темы: , ,

Бамб цецг

Тег көкрәд налана,
Нарн шарлад мандлна.
Хальмгин хәәртә тег
Хавртнь зүрк байсана –
Ноһан нигтәр урһна,
Зурмд ишкрәд гүүлднә.

Прочитать остальную часть записи »

Темы: , , , , ,

Үвл

Һолыг мөсн бүрнә,
Һазриг цасн бүркнә,
Цанан белдсн бичкдүд
Цасн уулас дошна.
Прочитать остальную часть записи »

Темы: , ,