загадки

Баавин хаша дотр
Бавһр хар манач

(Ноха)

Оставить комментарий