Записи с меткой «Стихи про Калмыкию»

Бамб цецг

Тег көкрәд налана,
Нарн шарлад мандлна.
Хальмгин хәәртә тег
Хавртнь зүрк байсана –
Ноһан нигтәр урһна,
Зурмд ишкрәд гүүлднә.

Прочитать остальную часть записи »

Темы: , , , , , ,

«БАЙРИН» ӨӨНД

«Байр», менд! Хөртә болвч.
Хальмг бичкдүдт эңкр нәәҗч.
Кесгнь чамас келдг дасна,
Кесгнь чамас умшдг дасна. Прочитать остальную часть записи »

Темы: , , ,