Загадки

Т??лврт? туульс

Тем?н?с ?ндр, нохаhас маштг,
Бек?с хар, цаснас цаhан.
(Шаазhа)

Выше верблюда, ниже собаки,
Чернее чернила, белее снега.
(Сорока)
Прочитать остальную часть записи »

Калмыцкие загадки

?р?н эрт босад,
?рвл??н ясад дуулна

(Эр така)

загадки

Баавин хаша дотр
Бав?р хар манач

(Ноха)

Т??лврт? тууль

Деер?с ирсн — дерсн-хурсн,
дорас ирсн — элвг хар,
??гинь ясдг — ?л буурл,
амтынь ясдг — амр ца?ан,
тавинь х??дг — тар?н шар.

(Ц?, усн, ?сн, давсн, тосн)

Элиста Калмыкия