Йорял

Цаһан Сар

Цаһан Сар ирнә,
Цасн экләд хәәлнә.
Цоонгас зурмн һарна,
Цуг йиртмҗ әмдрнә. Прочитать остальную часть записи »

?рт? садта?ан

?рт? садта?ан
?вл?с с??н?р ?арч,
Цу?ар амул?-менд
Ца?ан Саран тосч,
Элвг ?ир?лин хормад
Элгн-садарн багттн!